Om oss

  Miljöverkstan


  Miljöverkstan startade hösten 2013 och var igång med verksamheten i januari 2014. Sedan maj 2015 är Miljöverkstan en ideell förening. Vi är platsbaserade, det vill säga vi utgår ifrån naturreservatet Flaten. Vår primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 3 till 25 år. Vi vill särskilt nå de barn och unga som – av kulturella och socioekonomiska skäl – inte kommer ut i naturen samt de som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Vi vet att det finns många experter inom miljö och hållbarhet som gärna vill dela med sig av sin kunskap. Vår övertygelse och erfarenhet är att dessa möten behöver ske under pedagogiska och inspirerande former. Möten som präglas av ett ömsesidigt givande och tagande snarare än traditionella utlärandesituationer.

  Utforskar hållbarhet


  Miljöverkstan fokuserar på processen som uppstår när barn och ungdomar själva utforskar vad hållbarhet är. Det handlar om att arbeta både med oss själva och den yttre världen, möta goda och inspirerande exempel, utveckla ett ansvar för en plats och varandra samt gestalta dessa upptäckter och upplevelser. Under förra året uttrycktes det genom ett mobilt växthus skapat av ungdomar, en utställning om trygghet och nyfikenhet gestaltad genom kojor och insekter och en barnsymfoni om hur naturen känns och låter komponerad av 3 - 5 åringar. Våra verksamheter präglas av barnens och ungdomarnas egna reflektioner kring omtanke, ansvar och respekt. Vi arbetar alltid utifrån våra tre grundstenar:

  Respekt för oss själva, för andra och för naturen


  Det du bryr dig om, det tar du också hand om. Forskning visar att barn som sedan tidig ålder vistas i naturen får ett starkare och mer engagerat förhållande till miljöfrågor. Ett mål är därför att stärka barns och ungas relation till naturen. Hållbar utveckling handlar dock inte enbart om natur och miljö, utan även om oss själva, våra grundläggande behov, relationer och känslor. Hållbarhet kan vara ett stort ord, vi menar att det grundar sig i respekt. Därför utvecklar vi inom Miljöverkstan Respekt x 3, en metod som handlar just om att visa respekt för oss själva, respekt för varandra och respekt för naturen.

  Respektområdet Flaten


  Som situationen ser ut idag lever mänskligheten över sina planetära tillgångar. Respektområdet är ett experiment i lokal skala, ett försök att besvara frågan: Hur kan vi samexistera utifrån Flatenområdets - och i förlängningen planetens - förutsättningar? Flaten ska alltså på sikt bli ett respektområde där vi utforskar hållbarhet och hur vi kan ta hand om oss själva, varandra och naturen på ett sätt som inte sker på områdets bekostnad utan i samklang med det.

  Ungas del i Miljöverkstan


  Från första början har målsättningen varit att involvera unga i alla led i Miljöverkstan, allt ifrån att vara ungdomsledare till att engagera sig i styrelsearbetet. Våra styrelsemöten, som också är rådslag, hålls andra torsdagen i månaden - och du är välkommen. Hör av dig om du är intresserad av att vara med! • Mazi Farzin

  Mazi har en utbildning i Miljövetenskap men har de senaste åren jobbat med media, bland annat som producent och programledare i radio och TV med inriktning på nationella minoritetsfrågor. Hos Miljöverkstan jobbar han som friluftspedagog i projektet Äventyrsgruppen.

  Email: mazi@miljoverkstan.se

 • Micke Hanås – projektledare

  Micke Hanås jobbar som en av Miljöverkstan Flatens friluftspedagoger inom projektet Äventyrsgruppen. Han har tidigare sysslat med bland annat ekologiskt byggande, permakultur och friluftsliv i olika former. Med en yrkesbakgrund som journalist, undersköterska och boendestödjare har han fått stor vana vid att möta människor i olika livssituationer.

  Email: micke@miljoverkstan.se

 • Maja Löfgren – projektledare

  Maja arbetar med vårt skolprogram Äventyrsgruppen Skola för språkintroduktionsklasser, och är involverad i utvecklingen av Miljöverkstans pedagogiska material för inlärning i naturmiljöer. Hon kommer senast från Fairtrade och har en utbildningsbakgrund inom global utveckling.

  Email: maja@miljoverkstan.se

 • Lisa Behrenfeldt – Biolog

  Lisa är biolog med inriktning mot utomhuspedagogik. Hon har tidigare bland annat arbetat på naturum Vindelfjällen och naturskolan i Södertälje och har ett långt engagemang i natur- och miljöföreningen Fältbiologerna bakom sig.
  Lisa arbetar med kunskapsöverföring av biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. Hon lär ut praktiska färdigheter som behövs i naturen och om hur man kan undersöka, förstå och upptäcka naturen genom såväl mätningar, insamlingar och identifikation av djur och växter som med hjälp av lekar, konstnärliga uttryck och att använda alla sina sinnen.

  Telefon: 073-9231687

  Email: lisa@miljoverkstan.se

2015 Miljöverkstan