Om oss

  Miljöverkstan


  Miljöverkstan startade hösten 2013 och var igång med verksamheten i januari 2014. Sedan maj 2015 är Miljöverkstan en ideell förening. Vi är platsbaserade, det vill säga vi utgår ifrån naturreservatet Flaten. Vår primära målgrupp är barn och ungdomar i åldrarna 3 till 25 år. Vi vill särskilt nå de barn och unga som – av kulturella och socioekonomiska skäl – inte kommer ut i naturen samt de som ännu inte intresserat sig för miljö och hållbarhetsfrågor. Vi vet att det finns många experter inom miljö och hållbarhet som gärna vill dela med sig av sin kunskap. Vår övertygelse och erfarenhet är att dessa möten behöver ske under pedagogiska och inspirerande former. Möten som präglas av ett ömsesidigt givande och tagande snarare än traditionella utlärandesituationer.

  Utforskar hållbarhet


  Miljöverkstan fokuserar på processen som uppstår när barn och ungdomar själva utforskar vad hållbarhet är. Det handlar om att arbeta både med oss själva och den yttre världen, möta goda och inspirerande exempel, utveckla ett ansvar för en plats och varandra samt gestalta dessa upptäckter och upplevelser. Under förra året uttrycktes det genom ett mobilt växthus skapat av ungdomar, en utställning om trygghet och nyfikenhet gestaltad genom kojor och insekter och en barnsymfoni om hur naturen känns och låter komponerad av 3 - 5 åringar. Våra verksamheter präglas av barnens och ungdomarnas egna reflektioner kring omtanke, ansvar och respekt. Vi arbetar alltid utifrån våra tre grundstenar:

  Respekt för oss själva, för andra och för naturen


  Det du bryr dig om, det tar du också hand om. Forskning visar att barn som sedan tidig ålder vistas i naturen får ett starkare och mer engagerat förhållande till miljöfrågor. Ett mål är därför att stärka barns och ungas relation till naturen. Hållbar utveckling handlar dock inte enbart om natur och miljö, utan även om oss själva, våra grundläggande behov, relationer och känslor. Hållbarhet kan vara ett stort ord, vi menar att det grundar sig i respekt. Därför utvecklar vi inom Miljöverkstan Respekt x 3, en metod som handlar just om att visa respekt för oss själva, respekt för varandra och respekt för naturen.

  Respektområdet Flaten


  Som situationen ser ut idag lever mänskligheten över sina planetära tillgångar. Respektområdet är ett experiment i lokal skala, ett försök att besvara frågan: Hur kan vi samexistera utifrån Flatenområdets - och i förlängningen planetens - förutsättningar? Flaten ska alltså på sikt bli ett respektområde där vi utforskar hållbarhet och hur vi kan ta hand om oss själva, varandra och naturen på ett sätt som inte sker på områdets bekostnad utan i samklang med det.

  Ungas del i Miljöverkstan


  Från första början har målsättningen varit att involvera unga i alla led i Miljöverkstan, allt ifrån att vara ungdomsledare till att engagera sig i styrelsearbetet. Våra styrelsemöten, som också är rådslag, hålls andra torsdagen i månaden - och du är välkommen. Hör av dig om du är intresserad av att vara med! • Frances Lucas – Projektsamordnare

  Frances har en bakgrund som samordnare och projektledare inom ungdomsprojekt och kvinnofrågor. Hon har också sysslat med biodynamisk odling i Järna. Frances samordnar forskare, musiker, utställningsarkitekter, konstnärer och är Miljöverkstans kontaktperson för samarbetspartners och konsulter. Utöver detta jobbar hon bland annat med vår marknadsföring.

  Telefon: 073-9231655

  Email: frances@miljoverkstan.se

 • Patrik – verksamhetsledare

  Patrik – vår nye verksamhetsledare – har en gedigen bakgrund av att driva och leda företag, bland annat från Jiddra inte och Inblikk. Han är också en uppskattad föreläsare mot våld, droger och rasism. Patrik för med sig till Miljöverkstan sitt kunnande om att leda och stötta människor och också sitt brinnande engagemang för ungdomar i utsatta områden.

  Telefon: 070-2535877

  Email: patrik@miljoverkstan.se

 • Lisa Behrenfeldt – Biolog

  Lisa är biolog med inriktning mot utomhuspedagogik. Hon har tidigare bland annat arbetat på naturum Vindelfjällen och naturskolan i Södertälje och har ett långt engagemang i natur- och miljöföreningen Fältbiologerna bakom sig.
  Lisa arbetar med kunskapsöverföring av biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. Hon lär ut praktiska färdigheter som behövs i naturen och om hur man kan undersöka, förstå och upptäcka naturen genom såväl mätningar, insamlingar och identifikation av djur och växter som med hjälp av lekar, konstnärliga uttryck och att använda alla sina sinnen.

  Telefon: 073-9231687

  Email: lisa@miljoverkstan.se

 • Nicole Montén – Pedagog

  Nicole har en bakgrund som dramapedagog och lärare på SFI och avlägger snart sin lärarexamen. Nicole ansvarar för all pedagogisk verksamhet inklusive att på ett pedagogiskt sätt utforma utställningen och hållbarhetsfesten. Förutom detta arbetar Nicole med en dubbelriktad kunskapsöverbryggning mellan experter/forskare och barn/ungdomar.  

  Telefon: 073-9220925

  Email: nicole@miljoverkstan.se

 • Veronica – konstnär och ansvarig för öppna verksamheten vid Flaten

  Veronica är konstansvarig på Miljöverkstans Öppna Verksamhet på Flaten.
  Hon är frilanskonstnär som under många år även hållit i workshops i kroki, modell i rörelse och porträttmålning.
  Nu välkomnar hon barn ungdomar och äldre att skapa i Miljöverkstan utifrån vad Flatens natur, dess vilda djur och hemliga skogsväsen, inspirerar till.
  Alla vårens skapelser gjorda i öppna verksamheten på Flaten utgör sedan scenografin till sommarens Dockspel i Musiklängan vid Flaten.

  Telefon: 070-6705397

  Email: veronica.ralston@gmail.com

 • Kai Ideström – Ekonomiansvarig

  Kai är en ekonom med många strängar på sin lyra: har jobbat många år som redovisningsekonom, bland annat på kreativa arbetsplatser som Hyper Island. Hon har också erfarenhet av styrelsearbete inom ideell organisation. Dessutom är hon intresserad av personlig utveckling och är utbildad andningsterapeut.

  Telefon: 073-0385128

  Email: kai@miljoverkstan.se

2015 Miljöverkstan