Förskoleklasser kommer ut kontinuerligt till Miljöverkstan och Flaten. Barnen övar på att vara ute, skogen blir mer och mer hemma. Barnen får göra upptäktsfärder, springa, klättra, få utlopp för sin nyfikenhet. Dessutom är de delaktiga i skapandearbetet på Miljöverkstan — förra året skapade de insekter till utställningen, i år kanske scenografi eller rekvisita till musikalen.

Utöver det hålls fortbildningar för förskolepedagoger.